Social Service Design

Created with Sketch.

Czym jest dla nas SSD?

Social Service Design to nasze podejście do procesu projektowego oparte o metodologię Service Design, w której centrum stoi człowiek i jego potrzeby, jak również ważne konteksty i problemy społeczne, z którymi mierzy się współczesny świat. Wspieramy firmy, które planują stworzyć lub zmienić procesy odpowiadające na potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu, poprzez kreację wyjątkowych doświadczeń klientów, interesariuszy, lokalnej społeczności – z poszanowaniem celów zrównoważonego rozwoju! Projekty realizujemy w ścisłej współpracy z organizacjami, a dedykowany do tego celu zespół zostaje włączony we wszystkie etapy pracy.

PLAN DZIAŁAŃ

Dzięki możliwościom, które dają nam zaangażowani w tematykę projektanci i specjaliści, metodologie projektowe i wdrożeniowe oraz narzędzia biznesowe oparte o sprawdzone metody, proponujemy plan działań dający przestrzeń na kreację nowej jakości odpowiedzialnych społecznie aktywności Twojej organizacji.

REZULTATEM

Rezultatem usługi Social Service Design jest innowacja społeczna zaprojektowana i wdrożona przez zespół projektowy składający się z pracowników firmy i zewnętrznych specjalistów, dedykowana realnym potrzebom ekosystemu organizacji.

NASZYM MARZENIEM

Naszym marzeniem jest, aby wdrożone rozwiązanie było pierwszym, ale nie ostatnim, mikrokrokiem generującym pozytywne makroefekty dla organizacji, społeczności i środowiska.

Dlaczego to jest ważne?

Zrównoważony rozwój i dbałość o wszystkie trzy aspekty rozwoju – środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, jest dzisiaj jednym z największych stojących przed nami wyzwań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest już tylko dodatkiem, ale niezbędną koniecznością – jest odpowiedzialnością dzieloną na pokolenia. Rozumieją to w szczególności firmy, które poprzez swoje wartości i czyny odpowiadają na potrzeby klientów, pracowników, lokalnej społeczności, dostawców oraz wszystkich innych partnerów zaangażowanych w długoterminowy rozwój organizacji. Rozumieją to w szczególności instytucje i przedsiębiorcy, którzy poprzez swoje zaangażowanie wpływają na budowanie sprawiedliwego rynku i wymiany opartej na partnerstwie.


Będąc organizacją pozarządową zależy nam na współpracy ze środowiskiem biznesowym, które chce być przykładem w zakresie budowania rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi i partnerstwu międzysektorowemu. Chcemy być częścią procesu rozwoju przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznej w Polsce, po byśmy mogli wspólnie tworzyć przyjazne środowisko, gospodarkę i społeczeństwo dla przyszłych pokoleń.

Dla kogo?

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji, która chce:

Nasze rozwiązania i podejście jest dla Ciebie!

rozwijać swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej organizacji, usług i produktów, w oparciu o zasoby i wartości firmy

wdrażać innowacje społeczne oparte o pomysły zespołu, potencjał lokalnej społeczności i interesariuszy

być wyróżniającym się przykładem odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa dzięki adekwatnym do prowadzonej działalności biznesowej przedsięwzięciom społecznym

poszerzać swoje horyzonty i nauczyć się uniwersalnej metodologii projektowania usług Service Design

włączać odpowiedzialność społeczną w strategiczne działania firmy

budować siłę zespołu i poczucie przynależności do organizacji poprzez rozwój jej zaangażowania społecznego i włączenie w ten proces pracowników

współprojektować nowe, kreatywne formy budowania zaangażowania Twojej firmy w społeczną odpowiedzialność biznesu…

Jaką wartość dostaniesz?

Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej poprzez rozwój standardów postępowania bazujących na wartości odpowiedzialności społecznej

Wyróżnienie Twojej firmy poprzez zaprojektowany i wdrożony innowacyjny projekt odpowiedzialności społecznej

Wzmocnienie siły wartości stanowiących DNA firmy, które wspierają spójność
i harmonię w organizacji

Budowanie zaangażowania i integracji zespołu wokół wartości odpowiedzialności społecznej organizacji poprzez interaktywne warsztaty

Wzrost motywacji i satysfakcji pracowników.

FUN

Chcesz zmieniać z nami świat?

NAPISZ DO NAS