Oferta

Created with Sketch.

Warsztaty Social Service Design

Warsztaty Social Service Design to indywidualnie dopasowany proces składający się z dwóch etapów:

1

Pięciodniowego sprintu projektowego

 – czas to min. 30 godzin wraz z przerwami i posiłkami.
– zaangażowanie interdyscyplinarnego zespół
– rekomendowana liczba uczestników to max. 6 osób.
– proces odkrywania kontekstów, definiowania problemu, rozwoju rozwiązania i jego dostarczenie
– warsztaty odbywają się w siedzibie organizacji

2

Mentoringu wdrożeniowego

– urealnienie procesu wdrożeniowego
– mentoring i wsparcie zespołu wdrożeniowego
– badanie i ewaluacja procesu wdrażania usługi/innowacji społecznej
– spotkanie otwarte poświęcone dzieleniu się wiedzą na temat projektowanych i wdrażanych innowacji społecznych.

Konsultacje

Konsultacje projektowe trwające 2h

– identyfikowanie potrzeb, okazji i możliwości, dotychczasowych działań oraz potencjału organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności
– określenie oczekiwań i wartości stojących za potrzebą społecznej odpowiedzialności organizacji
– opracowanie briefu projektowego wraz z rekomendowanymi narzędziami do wykorzystania lub ramowy program warsztatów

NAPISZ DO NAS

Edukacja

Dwudniowe warsztaty edukacyjne z tematyki Service Design to:

interaktywna formuła warsztatów
praktyczne podejście oparte o studia przypadków
dwóch trenerów posiadających doświadczenie projektowe lub badawcze
zestaw narzędzi projektowych przetestowanych przez uczestników podczas warsztatów do dalszego wykorzystania
16 h godzin intensywnej nauki
program uwzględniający dwie przerwy kawowe i obiad
godzina konsultacji projektowych po warsztatach

Zainteresowany?
Skontakuj się  z nami!

NAPISZ DO NAS