Social Service Design

czyli projektowanie usług wspierających odpowiedzialność społeczną organizacji

Created with Sketch.

Warto projektować dobre usługi

Jeśli chcesz prowadzić swoją firmę w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju, a przy tym uczynić swój zespół, projekt i organizację bardziej odpowiedzialną, mającą wpływ na zmiany w skali miasta, regionu, a nawet świata, nie czekaj – DZIAŁAJ!

Dlaczego Social Service Desing?

Widząc pilną potrzebę wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań w codziennym życiu organizacji stworzyliśmy propozycję wspierającą firmy w budowaniu zrównoważonych produktów, usług i aktywności.

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań ekonomicznych, społecznych czy ekologicznych, na które możemy pozytywnie odpowiedzieć, uwzględniając pomysły pracowników, potencjał lokalnej społeczności i potrzeby środowiska naturalnego.

Poprzez propozycję Social Service Design chcemy zaprosić Ciebie i Twój zespół do współtworzenia rozwiązań wspierających międzypokoleniową odpowiedzialność za decyzje podejmowane dziś i za skutki, których doświadczymy jutro.

Czym jest dla nas Social Service Design?

Social Service Design to nasze podejście do procesu projektowego oparte o metodologię Service Design, w której centrum stoi człowiek i jego potrzeby, jak również ważne konteksty i problemy społeczne, z którymi mierzy się współczesny świat. Wspieramy firmy, które planują stworzyć lub zmienić procesy odpowiadające na potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu, poprzez kreację wyjątkowych doświadczeń klientów, interesariuszy, lokalnej społeczności – z poszanowaniem celów zrównoważonego rozwoju! Projekty realizujemy w ścisłej współpracy z organizacjami, a dedykowany do tego celu zespół zostaje włączony we wszystkie etapy pracy.

Dzięki możliwościom, które dają nam zaangażowani w tematykę projektanci i specjaliści, metodologie projektowe i wdrożeniowe oraz narzędzia biznesowe oparte o sprawdzone metody, proponujemy plan działań dający przestrzeń na kreację nowej jakości odpowiedzialnych społecznie aktywności Twojej organizacji.

Rezultatem usługi Social Service Design jest innowacja społeczna zaprojektowana i wdrożona przez zespół projektowy składający się z pracowników firmy i zewnętrznych specjalistów, dedykowana realnym potrzebom ekosystemu organizacji.

Naszym marzeniem jest, aby wdrożone rozwiązanie było pierwszym, ale nie ostatnim, mikrokrokiem generującym pozytywne makroefekty dla organizacji, społeczności i środowiska.

Dlaczego to jest ważne?

Zrównoważony rozwój i dbałość o wszystkie trzy aspekty rozwoju – środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, jest dzisiaj jednym z największych stojących przed nami wyzwań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest już tylko dodatkiem, ale niezbędną koniecznością – jest odpowiedzialnością dzieloną na pokolenia. Rozumieją to w szczególności firmy, które poprzez swoje wartości i czyny odpowiadają na potrzeby klientów, pracowników, lokalnej społeczności, dostawców oraz wszystkich innych partnerów zaangażowanych w długoterminowy rozwój organizacji. Rozumieją to w szczególności instytucje i przedsiębiorcy, którzy poprzez swoje zaangażowanie wpływają na budowanie sprawiedliwego rynku i wymiany opartej na partnerstwie.

Będąc organizacją pozarządową zależy nam na współpracy ze środowiskiem biznesowym, które chce być przykładem w zakresie budowania rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi i partnerstwu międzysektorowemu. Chcemy być częścią procesu rozwoju przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznej w Polsce, po byśmy mogli wspólnie tworzyć przyjazne środowisko, gospodarkę i społeczeństwo dla przyszłych pokoleń.

Dla kogo?

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji, która chce:
– rozwijać swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej organizacji, usług i produktów, w oparciu o zasoby i wartości firmy
– wdrażać innowacje społeczne oparte o pomysły zespołu, potencjał lokalnej społeczności i interesariuszy
– być wyróżniającym się przykładem odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa dzięki adekwatnym do prowadzonej działalności biznesowej przedsięwzięciom społecznym
– poszerzać swoje horyzonty i nauczyć się uniwersalnej metodologii projektowania usług Service Design
– włączać odpowiedzialność społeczną w strategiczne działania firmy
– budować siłę zespołu i poczucie przynależności do organizacji poprzez rozwój jej zaangażowania społecznego i włączenie w ten proces pracowników
– współprojektować nowe, kreatywne formy budowania zaangażowania Twojej firmy w społeczną odpowiedzialność biznesu…

Nasze rozwiązania i podejście jest dla Ciebie!

Jakie są potencjalne korzyści z wdrażania usług odpowiedzialnych społecznie?

– Podniesienie poziomu kultury organizacyjnej poprzez rozwój standardów postępowania bazujących na wartości odpowiedzialności społecznej
– Wyróżnienie Twojej firmy poprzez zaprojektowany i wdrożony innowacyjny projekt odpowiedzialności społecznej
– Wzmocnienie siły wartości stanowiących DNA firmy, które wspierają spójność i harmonię w organizacji
– Budowanie zaangażowania i integracji zespołu wokół wartości odpowiedzialności społecznej organizacji poprzez interaktywne warsztaty
– Wzrost motywacji i satysfakcji pracowników.

Warsztaty social service design

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Rekomendacje

Zobacz co mówią o nas Ci, którzy z nami współpraowali!

Co-design Your P(a)lace jest tym rodzajem działania, które pamięta się przez całe życie. To nie jest warsztat czy projekt, tylko oparty na wartościach i szczerym zaangażowaniu proces, w który możemy w pełni wejść, by z jednej strony eksplorować problem projektowy, a z drugiej strony uczyć się poprzez działanie i współpracę z innymi. Bowiem prawdziwa siła Co-design Your P(a)lace tkwi w ludziach, którzy spotykają się nie tylko po to, by wspólnie projektować, ale by być dla siebie nawzajem

Paweł Nowak

Co-design your palace was for me a week dense of emotions, cultural brailling and meaningful interactions carefully combined to produce and illustrate visions for the local community. These Insights might eventually be implemented but definitely enlightened many amongst both makers and recipients. In a
bottomline, this experience enriched my mindset, and I would recommend it to anyone who as me is eager to make a similar contribution to him/herself
and the life of others.

Michele Cipollone

Co-design your palace was a once in a lifetime experience. This was an intense week of solving a problem, sharing knowledge, meeting some wonderful people from different parts of the world and lots of fun. A week long service design workshop helped to practise our skills and gain knowledge. The speakers were excellent and the event was very well organised (translators helped a lot). Most importantly, the hospitality of the organisers makes you feel at home.

Ishan Jha

Co-design your palace was an incredible experience. Working inside the building, still under construction, that we were prototyping services for, was in itself of great value. A number of interventions and expert conferences, on and offsite, allowed us to capture local expertise and historical knowledge in spite of a tight schedule. This provided important context that inspired, educated and empowered us in our discovery and design journey. I specially enjoyed the opportunity to work with students form a different post-graduate discipline and the interactions and outcomes this collaboration provided

A Student from
MA Service Design, LCC

Dla mnie ten czas był bardzo cenny m.in. ze względu na możliwość zastosowania w praktyce Design Thinkingu, możliwości pracy w międzynarodowym zespole, zarządzania kryzysami, dochodzenia do wspólnych rozwiązań, prowadzenia dyskusji i wypracowywania rozwiązań w wielokulturowym środowisku, gdzie ogromną wartością jest odmienne postrzeganie świata, zbiór doświadczeń niedostępny w środowisku monokulturowym. Mogę z czystym sumieniem polecić udział w tego typu projekcie, każdemu, kto ma taką możliwość.

Piotr Cieluchowski

Chcesz z nami zmieniać świat?

skontaktuj się z nami i zapoznaj się z naszą ofertą

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ